CER.COOP

Projectes actius

L’objectiu final que es persegueix és el de promoure la transició energètica al món rural, creant comunitats cooperatives de generació i consum d’energia verda al voltant de la cooperativa agrària, aportant solucions a la crisi climàtica que patim, per ser autosuficients en termes energètics. Apostant sempre per avançar cap a un model energètic més col·laboratiu, participat i basat en les energies renovables tot aprofitant les xarxes cooperatives existents al món rural i les sinergies històriques existents entre els socis/es i les cooperatives agrícoles.

En una primera fase, el projecte se centrarà en energia fotovoltaica, sense oblidar altres alternatives a desenvolupar. Aquest projecte està finançat pel Departament de Treball i Empresa de la Generalitat de Catalunya a través de la convocatòria de projectes Singulars. Participen del projecte Cevipe Grup Cooperatiu conjuntament amb la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya, Covides, Cooperativa Falset Marçà amb el suport de Batec (representat per SEBA) i Emelcat.

Les comunitats energètiques (CEs) s’adapten als contextos i realitats on es desenvolupen. En el cas de l’àmbit rural, on les cooperatives agraries tenen un pes important, no només a nivell d’activitat económica, sinó també pel que fa a l’activitat social i a l’esfera més reproductiva, aquestes suposen un nucli amb molt potencial al voltant del qual impulsar una CE: una comunitat energètica rural (CER). BATEC juntament amb la FCAC (Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya) impulsen el projecte CER.COOP, que té per protagonistes tres cooperatives agraries (COVIDES, CEVIPE, Falset Marçà) del sector vinícola, a través de les quals es pretén modelar el procés de creació d’una CER.

El projecte CER.COOP – Nous horitzons té per objectiu principal desenvolupar 8 Comunitats Energètiques Rurals (CER) liderades per cooperatives agràries en base al concepte de Comunitats Energètiques de Renovables (CER). 

El projecte el lidera el Grup Cooperatiu Fruits de Ponent i en són beneficiàries altres 7 cooperatives agràries, amb el suport de la Federació de Cooperatives agràries de Catalunya: Agrícola i Secció de Crèdit Cabacés, Agrícola de la Sénia, Foment Agrícola de Les Planes, Agrícola d’Ulldemolins Sant Jaume, Agrícola i Secció de Crèdit Bràfim, Agrícola Catalana i Secció de Crèdit La Galera. Batec (representada per SEBA) i Emelacat ofereixen acompanyament tècnic el desenvolupament del projecte.

El projecte que es proposa ha de donar les eines necessàries a les persones que formen part dels Consells Rectors perquè pugin proposar a les Assemblees la millor opció per constituir una CER i com gestionar-la, així com planificar les inversions per al seu desenvolupament. S’estima un potencial d’inversió de 10 M€ en 5 anys, una reducció potencial de les compres d’energia de més de 5 M€ anuals i la creació de 8 llocs de treball.

El projecte pretén donar a conèixer el concepte de CER a la base social de les cooperatives (6.000) i informar sobre eficiència energètica, i producció d’energia renovable. Es redactaran 8 Plans d’Implantació de CER que defineixin el model per a cada cooperativa. La informació generada permetrà elaborar propostes per l’adaptació del marc regulatori.

El projecte està finançat per la convocatòria de projectes Singulars del 2022, del departament d’Empresa i Treball de la Generalitat de Catalunya i per la Direcció General d’Economia Social i Solidària que tindrà com a resultat tres guies adaptades als tres contextos diferents; una cooperativa de segon grau, una cooperativa de primer grau (extesa en municipis diversos), i una cooperativa molt lligada a l’àmbit territorial i al seu municipi com és Falset Marçà.

Amb el finançament de les subvencions del projectes Singulars del Departament d’Empresa i Treball de la Generalitat de Catalunya.