BATEC és un projecte d’intercooperació socioeconòmica d’entitats cooperatives i associatives, que treballa des de Barcelona per ser un referent en la transició energètica cap a un model sostenible, just i democràtic promogut des de l’àmbit de l’ESS.

Entenem per un model energètic sostenible, aquell que està basat en el respecte al medi ambient, la justícia social i la democràcia econòmica; peces clau que formen part d’un canvi social integral que cerca garantir un equilibri natura-societat. On el decreixement i la reducció de la demanda en primera instància, i posteriorment, l’aportació d’energies renovables distribuïdes amb gestió i participació local que ens aportin sobirania energètica en són els motors principals.

TRANSFORMEM EL MARC SÒCIO-ECONÒMIC DES DE LA TRANSICIÓ ECO-SOCIAL DEL MODEL ENERGÈTIC

Canvi de model

Projectes que treballin per un canvi de model energètic.

T

Canvi d'escala

D’escala superior a les possibilitats individuals de les entitats de
BATEC amb no competència amb altres entitats individuals.

Experiència agregada

Sumar l’experiència agregada de les entitats BATEC per al seu desenvolupament.

Lobby

Generar capacitat d’incidència com a Lobby.

Coop

Prioritzar el sector públic, cooperatiu i comunitari