ALENA: Residències Saludables i més Sostenibles

Projectes actius
Es tracta definir un model holístic de residències, per a gent gran, saludables i més sostenibles . Es proposa desenvolupar una eina de diagnosi per avaluar les residències, identificar millores a implementar a través d’un full de ruta i definir mecanismes per desenvolupar les i fer-ne un seguiment.

Es pretén donar resposta als següents objectius específics:

  • Definir, de forma participada, un model de residència saludable i més sostenible: en quatre grans àmbits: sostenibilitat ambiental, atenció saludable, espais de treball saludables i col·laboració amb la comunitat.
  • Millorar les infraestructures de les residències per reduir els impactes ambientals i els consums de recursos (energia, aigua, mobilitat, etc.).
  • Promoure hàbits de vida saludables i sostenibles entre les persones usuàries i treballadores en línia amb la visió de la Residència amb compromís social i ecològic.
  • Identificar i valorar accions de millora en els espais i edificis que poden augmentar la qualitat de vida de les persones residents.
  • Implicar a les residències, a les persones treballadores i a les usuàries en la posada en marxa d’algunes de les millores respecte la sostenibilitat i la saludabilitat de les residències.
  • Impulsar el compromís de les residències a través d’accions amb impacte en la comunitat per fer front als reptes derivats del canvi climàtic. Aquesta metodologia s’ha començat a implementar a diverses residències de gent gran a través de FEATE, la Federació d’Entitats d’Assistència a la Tercera Edat. De la mateixa manera, s’ha començat a treballar amb Escoles Coop, la Federació d’Escoles Cooperatives a Catalunya.

Amb el finançament de les subvencions pel Clima en el marc del Pla d’acció per l’emergència climàtica 2030 de l’Ajuntament de Barcelona i de les subvencions del projectes Singulars del Departament d’Empresa i Treball de la Generalitat de Catalunya.