CEL Bordeta

CEL Bordeta

La comunitat energètica va començar a caminar l’estiu del 2021, i a hores d’ara ja compta amb personalitat jurídica pròpia (en forma d’associació) i compta amb el suport institucional a través de finançament tant de l’Ajuntament de Barcelona (Impulsem el què fas i...