L’observatori

Línies d'acció

L’Observatori neix amb doble voluntat: des de l’Economia Social i Solidària, i per incidir de forma real i contundent en un canvi de model de la societat des de la transició energètica. Ser un referent del sector i de la societat amb una visió crítica de la realitat i de l’escenari actual “convencional”, amb els següents objectius:

  • Generar i difondre informació prenent com a base els projectes tècnics que desenvolupen les entitats sectorials de l’ESS (i més enllà) per poder dur a terme una anàlisi crítica de l’evolució del model energètic.
  • Aglutinar i promoure una xarxa d’entitats amb objectius semblants.
  • Incidir sobre les barreres que dificulten aquesta transició.
  • L’anàlisi de la realitat, la generació opinió crítica amb repercussió social es realitzaria a través de dos àmbits principals:
  • Donant suport a les entitats que treballen en l’àmbit de la incidencia política, des del sector tècnic, a través de projectes i dades concretes.
  • Generant uns serveis propis de l’Observatori que permetin assolir els objectius anteriors, com per exemple un congrés anual d’anàlisi i crítica sobre el desenvolupament de la transició energètica.