Comunitats energètiques i Comunitats de recursos

Línies d'acció

Les comunitats energètiques (CEs) representen una eina amb molt potencial transformador de l’actual model energètic. Una nova eina que posa al centre les comunitats, empoderades, amb capacitat no només de fer servir energia sinó de generar la i gestionar la localment. D’aquesta manera les veïnes passen de ser usuàries a prosumidores (productores i usuàries) relocalitzant la generació d’energia, i avançant cap a models més sostenibles.